SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

10/12/2021 admin

Giúp cho ngành nông nghiệp Việt Nam làm ra nhiều sản phẩm hơn với ít đầu vào hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh dựa trên việc áp dụng các thành tựu nông nghiệp 4.0

 

Các bài viết liên quan